EBC prognozuje na tym poziomie (1,4%) także wzrost w 2022 roku, poinformowała prezes EBC Christine Lagarde.

"W porównaniu do projekcji wrześniowej, prognoza wzrostu PKB została lekko zrewidowana w dół na 2020 rok. Ryzyka prognozy dla strefy euro dotyczą czynników geopolitycznych - związanych z rosnącym protekcjonizmem i wrażliwością rynków wschodzących - pozostają skierowane 'ku dołowi', choć są już mniej wyraziste" - powiedziała Lagarde.

EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 1,2% w 2019 r. (bez zmian wobec projekcji z września), 1,1% w 2020 r. (wobec 1% we wrześniu) i 1,4% w 2021 r. (wobec 1,5% we wrześniu) oraz 1,6% w 2022 roku.