"Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023, przedłożoną przez ministra finansów" - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie CIR.

Jak dodano, dokument – obejmujący strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny – jest przygotowywany corocznie. "Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w dokumencie są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2020 r." - podkreślono.

"Strategia przewiduje dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,4 proc. na koniec 2019 r., 43,8 proc. na koniec 2020 r. i 39,7 proc. na koniec 2023 r." - czytamy.

Reklama

Ponadto, w strategii zapisano, że relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się do 47,0 proc. na koniec 2019 r., do 46,5 proc. na koniec 2020 r. i 42,8 proc. na koniec 2023 r.

Przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w ujęciu nominalnym będzie niższy od tego w 2019 r. (będzie to 27,6 mld zł w 2020 r. wobec 29,2 mld zł w 2019 r.).

W relacji do PKB koszty obsługi długu obniżą się z 1,31 proc. w 2019 r. do 1,16 proc. w 2020 r. i 0,83-0,84 proc. w 2023 r.

Zaznaczono, że tegoroczny dokument stanowi kontynuację strategii przygotowanej rok temu. "Nie zmienił się cel strategii, nadal jest nim minimalizacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w długim horyzoncie czasowym, przy przyjętych ograniczeniach związanych z pewnymi ryzykami. Utrzymano także zadania służące wykonaniu celu strategii związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa" - przekazało CIR.

>>> Czytaj też: Waloryzacja emerytur w 2020 roku. O ile wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku?