PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na modernizację odcinka Dobiegniew – Słonice oraz na instalację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz urządzeń sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki – Słonice.

"Inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego na magistrali E59 Szczecin – Poznań są ważne w skali międzynarodowej, krajowej oraz regionalnej” – powiedział członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch.

Jak dodał, po modernizacji "codzienne podróże koleją staną się jeszcze bardziej atrakcyjne. Istotnie poprawią się także warunki przewozu ładunków, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju zachodniopomorskich portów".

W ramach prac na odcinku Wronki – Słonice PLK zmodernizują 10 stacji i przystanków. Wszystkie one będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na stacji Dobiegniew w ramach budowy przejścia podziemnego zainstalowane zostaną windy. Zmodernizowane perony będą wyposażone w wiaty, ławki i tablice informacyjne oraz pochylnie ułatwiające dostęp do peronów.

Na dwutorowej trasie od Wronek do Słonic zmodernizowanych zostanie ponad 150 kilometrów torów i sieci trakcyjnej.

Na przebudowywanym odcinku wzrośnie poziom bezpieczeństwa dzięki dodatkowym zabezpieczeniom na przejazdach. W ramach całego odcinka Wronki – Słonice PLK zmodernizują 29 przejazdów kolejowo-drogowych. Zostaną one wyposażone w nowe rogatki, sygnalizacje świetlną i dźwiękową, a także zamontowane zostaną nowe urządzenia sterowania ruchem.

Modernizacja systemów torowych na linii Dobiegniew – Słonice będzie kosztowała 429 mln zł. Z kolei instalacja urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki – Słonice pochłonie 202 mln zł.

PLK realizują obecnie prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie za około 4 mld zł z unijnego instrumentu Łącząc Europę. Roboty na odcinkach Poznań – Wronki oraz Słonice – Szczecin Dąbie planowane są do końca 2020 r. Modernizacja między Wronkami a Słonicami ma potrwać do końca 2022 r.

Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu pozwoleń najszybsze pociągi pojadą z Poznania do Szczecina z prędkością do 160 kilometrów na godzinę. Skróci to czas przejazdu między Wielkopolską a Pomorzem Zachodnim o około 50 minut. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński