R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji H88 za 6,82 mln euro


Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - R22 wykonało opcję nabycia 30 646 akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A. Sicar za łączną cenę 6,82 mln euro, podała spółka.
"Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu [...] działając na podstawie zawartej umowy Exit Agreement, wykonał wobec TCEE Fund III S.C.A. Sicar opcję nabycia 30 646 akcji spółki H88 poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty sprzedaży akcji złożonej przez fundusz za łączną cenę nabycia w kwocie 6 816 516,7 euro" czytamy w komunikacie.
Zapłata ceny nabycia oraz przeniesienie własności akcji nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 r., podano dalej.
W marcu 2019 r. R22 zawarł porozumienie z TCEE Fund III S.C.A. na mocy którego zakupi w dwóch transzach 28,48% akcji w spółce H88. Na dzień zawarcia porozumienia R22 posiadał 71,52% akcji w spółce H88. Pierwsza transza miała obejmować 30,647 akcji za kwotę 6 816 516,7 euro.
Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.
(ISBnews)