Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Synektik rekomenduje przeznaczenie kwoty 3,07 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,36 zł na akcję, podała spółka.
Zarząd rekomenduje podział zysku netto za okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2019 roku w kwocie 7 786 821,40 zł w taki sposób, że:
a) kwota 3 070 486,44 zł zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,36 zł na akcję;
b) pozostała kwota w wysokości 4 716 334,96 zł zł zostanie przekazana na kapitał zakładowy spółki.
Równocześnie zarząd rekomenduje, aby:
a) dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) ustalić na 10 marca 2020 r.;
b) dzień wypłaty dywidendy ustalić na 17 marca 2020 r., podano w komunikacie.
Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.
(ISBnews)