Na początek lutego 2020 r. przypada pierwsza rocznica wejścia w życie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Jak informuje KE, w ciągu pierwszych 10 miesięcy po wejściu w życie umowy eksport UE do Japonii wzrósł o 6,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, a import z Japonii zwiększył się o 6,3 proc. w tym samym okresie.

„Umowa handlowa między UE a Japonią przynosi korzyści obywatelom, pracownikom, rolnikom i przedsiębiorstwom w Europie i Japonii. Otwartość, zaufanie i zaangażowanie w ustalone zasady pomagają zapewnić trwały wzrost handlu. UE jest i pozostanie największym i najaktywniejszym blokiem handlowym na świecie. Unia jest zaufanym dwustronnym partnerem dla ponad 70 krajów, z którymi mamy największą sieć handlową na świecie” - powiedział unijny komisarz ds. Handlu Phil Hogan.

KE podkreśla, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy po wejściu w życie umowy niektóre sektory odnotowały jeszcze silniejszy wzrost eksportu. Eksport mięsa wzrósł o 12 proc., w tym eksport wieprzowiny o 12,6 proc., a eksport mrożonej wołowiny wzrósł ponad trzykrotnie. Wzrósł również eksport przetworów mlecznych - o 10,4 proc. (w tym o 47 proc. zwiększył się eksport masła).

Eksport napojów wzrósł o 20 proc., przy 17,3 proc. wzroście eksportu wina, a sprzedaż do Japonii artykułów skórzanych i odzieży wzrósł odpowiednio o 14 proc. i 9,5 proc. Wartość wysyłki maszyn elektrycznych, takich jak sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia magazynujące i obwody elektroniczne, wzrosła o 16,4 proc.

KE podkreśla, że umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oferuje przedsiębiorstwom z UE nowe możliwości eksportu do Japonii. Usuwa zdecydowaną większość ceł (o wartości 1 miliarda euro), które były pobierane corocznie od eksportu UE do Japonii. Po pełnym wdrożeniu umowy Japonia zniesie cła na 97 proc. towarów importowanych z UE, a roczna wymiana handlowa między Unią a Japonią może wzrosnąć o prawie 36 mld euro.

Prezentowane przez KE dane dotyczą okresu luty-listopad 2019 roku.

Umowa przewiduje też otwarcie rynków usług, w szczególności usług finansowych oraz w sektorach handlu elektronicznego, telekomunikacji i transportu. Ponadto ułatwia ona unijnym przedsiębiorstwom dostęp do rynków zamówień publicznych w 54 dużych japońskich miastach oraz usuwa bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych w sektorze kolejowym.

Uwzględnia też kwestie szczególnie wrażliwe dla UE, na przykład w sektorze motoryzacyjnym, zapewniając maksymalnie siedmioletnie okresy przejściowe przed zniesieniem ceł. Umowa zawiera także kompleksowy rozdział poświęcony handlowi i zrównoważonemu rozwojowi. Uwzględnia się w niej również konkretne postanowienia przewidujące uproszczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Określa ona najwyższe standardy ochrony pracy, bezpieczeństwa, środowiska i konsumentów oraz wzmacnia działania UE i Japonii w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmiany klimatu.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)