LPP nie planuje kolejnych emisji obligacji w najbliższym czasie


Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - LPP nie planuje w najbliższym czasie przeprowadzenia kolejnej emisji obligacji, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.
"W przypadku obligacji, nie przewidujemy kolejnych emisji, ale chcemy sobie zachować możliwość na przyszłość przeprowadzania takich emisji" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.
W grudniu 2019 r. LPP wyemitował 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Dniem wykupu obligacji ma być 12 grudnia 2024 roku, a oprocentowaniem obligacji jest WIBOR 6m powiększony o 1,1% marży.
Na początku września ub r. Lutkiewicz powiedział ISBnews, że LPP środki z planowanej emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie budowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim i częściowo na spłatę kredytów bankowych.
LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.
(ISBnews)