Grupa Digital V4, to organizacje i związki reprezentujące branżę cyfrową i nowoczesnych technologii z państw Grupy V4: Polski (Związek Cyfrowa Polska), Węgier (IVSZ), Czech (ASE) i Słowacji (ITAS).

"Zdaniem organizacji branży cyfrowej i nowoczesnych technologii, które podpisały się pod wspólnym stanowiskiem skierowanym do premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji fundusze na gospodarkę cyfrową powinny zostać zwiększone z 3 do 10 proc." - czytamy w komunikacie. Jak dodano, nadzwyczajny szczyt w sprawie budżetu UE odbędzie się w czwartek w Brukseli.

Grupa Digital V4 podkreśla, że transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem rozwoju oraz wspólnego funkcjonowania w świecie. Jej zdaniem ilość środków finansowych, która zostanie przeznaczona na szeroko pojętą cyfryzację, jest ważna zwłaszcza dla państw z Europy Środkowo-Wschodniej.

"Będzie to miało diametralny wpływ nie tylko na tempo rozwoju innowacji naszego regionu oraz cyfryzacji naszych gospodarek względem krajów +starej Unii+, ale na całą gospodarkę wspólnotową. Bowiem to w Europie Środkowo-Wschodniej lokowane są dziś najchętniej centra R&D, dzięki którym m.in. powstają innowacyjne rozwiązania czy nowe miejsca pracy" – czytamy w stanowisku branży cyfrowej z krajów grupy Digital V4.

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który z polskiej strony podpisał się pod apelem, podkreśla, że to, w jaki sposób będą rozdysponowane środki z unijnego budżetu przeznaczone na szeroko pojętą cyfryzację zdecyduje o przyszłości europejskiej branży nowoczesnych technologii i tym, czy będzie ona konkurencyjna względem rynków światowych.

"Zwłaszcza w perspektywie rozwoju sieci 5 G Europa stoi przed wielką szansą rozwoju. Jednak, by tak się stało, potrzeba wielkiej determinacji unijnych oraz krajowych polityków, od których zależą regulacje mające wpływ na sektor nowoczesnych technologii oraz na proces cyfryzacji gospodarki UE" – mówi cytowany w komunikacie Kanownik.

W komunikacie przekazano, że stanowisko Digital V4 zbieżne jest z postulatami europejskiej branży cyfrowej zrzeszonej w Digital Europe, która apeluje m.in. o zwiększenie budżetu na cyfryzację do 10 proc. czy zwiększenie finansów na badania i rozwój do 3 proc. unijnego PKB.

Digital V4 to projekt organizacji branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, której celem jest wspólne kreowanie polityki wspierającej rozwój innowacyjności oraz cyfryzacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa nawiązuje do politycznej i gospodarczej współpracy czterech państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Inicjatywa została zawiązana w październiku 2019 r. podczas Kongresu 590 w Rzeszowie. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta