Spółka Marvipolu i PG Dutch sprzeda projekt logist.-magaz. za ok. 15,6 mln euroWarszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - PDC Industrial Center 59 Sp. z o.o. - spółka Marvipol Logistics i PG Dutch Holding I B.V. - zawarł przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Warszawie, na której realizuje projekt logistyczno-magazynowy, na rzecz LaSalle Investment Management KVG mbH za ok. 15,6 mln euro netto, podał Marvipol Development.

"Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży: (i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o obszarze 3,13 ha, położonej w Warszawie i prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, (ii) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o obszarze 0,21 ha, położonej w Warszawie. Na nieruchomości spółka celowa prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą najmu nieruchomości lub jej części" - czytamy w komunikacie.

Wstępna cena sprzedaży nieruchomości wynosi ok. 15,6 mln euro netto, przy czym zostanie ona powiększona o należny podatek od towarów i usług. Cena zostanie uaktualniona na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, stosownie do mechanizmu wskazanego w treści umowy przedwstępnej, podano także.

"Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2020 r., przy czym termin ten może zostać przedłużony na zasadach wskazanych w umowie przedwstępnej. Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedzone będzie koniecznością wystąpienia szeregu okoliczności oraz zdarzeń o charakterze formalnym oraz prawnym, w tym uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, w szczególności od uzyskania interpretacji podatkowych" - czytamy dalej.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)