"Polimex Mostostal [...] w związku z informacją od GE Power [...] (zamawiający) o zawieszeniu realizacji umowy z dnia 13 września 2019 roku (umowa), zawartej pomiędzy Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach (MS) a zamawiającym, której przedmiotem jest wykonanie i dostarczenie przez MS na rzecz zamawiającego konstrukcji stalowych w związku z realizacją 'Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW', MS dokonał na polecenie zamawiającego, oceny stanu zaawansowania prac dotychczas zrealizowanych, oszacowania związanych z nimi kosztów, sporządzenia wykazu prac które powinny zostać ukończone ze względów technicznych, a także wyceny kosztów zawieszenia umowy. Według szacunkowych danych, wycena stanu zaawansowania prac MS z tytułu umowy poniesionych do dnia zawieszenia kształtuje się na poziomie 18,8 mln zł. Zgodnie z deklaracją zamawiającego oraz uprawnieniami MS wynikającymi z umowy, wszelkie koszty wynikłe z zawieszenia będą przedmiotem rozliczenia pomiędzy stronami umowy po dokonaniu procedury weryfikacyjnej przeprowadzonej zgodnie z zapisami umowy" - czytamy w komunikacie.

13 września 2019 r. Mostostal Siedlce, spółka zależna Polimeksu Mostostalu, zawarła umowę z GE Power na wykonanie i dostarczenie konstrukcji stalowych za 42 mln zł netto w związku z realizacją budowy Elektrowni Ostrołęka C.

13 lutego Enea i Energa podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Prawo budowlane utrudni przechodzenie na ogrzewanie węglem