MZN Property, w wyniku prowadzonych przez strony negocjacji, zawarł umowę inwestycyjną z Ringier Axel Springer Media (RASM), podała spółka. Na podstawie umowy RASM zobowiązał się do ogłoszenia wezwania do nabycia 100% akcji MZN Property po cenie 1,97 zł za sztukę.

Skuteczność umowy inwestycyjnej, w tym zobowiązanie RASM do ogłoszenia wezwania, było uzależnione m.in. od zawarcia z udziałowcami Gratka sp. z o.o., która jest właścicielem portalu gratka.pl, umowy dotyczącej nabycia przez RASM 100% udziałów Gratka. Warunek został spełniony 26 lutego 2020 r., poinformowano.

"Na podstawie postanowień umowy inwestycyjnej RASM zobowiązał się do ogłoszenia wezwania do nabycia akcji emitenta, stanowiących 100% kapitału zakładowego emitenta. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej cena za jedną akcję oferowana w wezwaniu będzie wynosić 1,97 zł" - czytamy w komunikacie.

Rozliczenie wezwania będzie uzależnione od: złożenia zapisów na sprzedaż akcji reprezentujących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów emitenta oraz uzyskania bezwarunkowej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na realizację transakcji, podano również.

"RASM uzyskał od niektórych akcjonariuszy emitenta nieodwołalne zobowiązania, na mocy których akcjonariusze ci zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu akcji reprezentujących łącznie 64,33% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta" - czytamy dalej.

Zgodnie z umową inwestycyjną strony uzgodniły, że tak szybko, jak to możliwe po rozliczeniu wezwania, strony podejmą działania zmierzające do przeprowadzenia konsolidacji operacyjnej i prawnej Gratki oraz grupy kapitałowej emitenta, podkreślono

Umowa inwestycyjna przewiduje również możliwość przeprowadzenia przymusowego wykupu akcjonariuszy i podjęcia działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji, podsumowano.

"Wzywający jako podmiot nabywający akcje zamierza posiadać wszystkie akcje spółki, tj. 42 478 221 akcji uprawniających do 42 478 221 głosów na walnym zgromadzeniu i odpowiadających 100% głosów na walnym zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego spółki. [...] Wzywający [...] zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że przynajmniej 66% akcji [...] zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy w komunikacie.

Harmonogram wezwania jest następujący: 

Data ogłoszenia wezwania: 26 lutego 2020 r.

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 23 marca 2020 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów: Do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zawarcie transakcji sprzedaży akcji: 28 kwietnia 2020 r.

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji: 29 kwietnia 2020 r.

"Wzywający zamierza wspierać bieżący rozwój spółki, w szczególności za pomocą swojej bogatej wiedzy specjalistycznej zdobytej na różnych rynkach ogłoszeń. Wzywający przeprowadził badanie due diligence spółki i wierzy, że spółka wykazuje trwałą przewagę konkurencyjną, która pozwoli jej osiągnąć sukces na rynkach docelowych. Dodatkowo, jeśli jest to dozwolone przepisami prawa, wzywający może podjąć działania w celu przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i zapewni wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 91 Ustawy. Zniesienie dematerializacji akcji będzie wymagało decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy także.

MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r.

(ISBnews)