Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Synektik odnotował 2,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2019/2020 (1 października - 31 grudnia 2019 r.) wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,29 mln zł wobec 10,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,59 mln zł w I kw. r. fin. 2019/2020 wobec 65,95 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2019 roku obrotowego grupa kapitałowa zanotowała: 51-proc. spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, do 29,4 mln zł, wypracowując 4,3 mln zł EBITDA, wobec 11,7 mln zł EBITDA w analogicznym okresie 2018 roku finansowego. Spadek przychodów segmentu i konsekwentny spadek EBITDA ma związek z przesunięciem finalizacji niektórych postępowań przetargowych na II kwartał 2019 roku finansowego; rekordowy poziom kwartalnej sprzedaży w segmencie radiofarmaceutyków (8,1 mln zł z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych, 49% wzrost r/r), osiągnięty m.in. dzięki wzrostowi sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych (r/r +73%) oraz ponad dwukrotnie wyższej sprzedaży asortymentu uzupełniającego (m.in. generatorów oraz innych znaczników); 43% spadek całkowitych przychodów Grupy, do 37,6 mln zł; 5,8 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz przychodów i kosztów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi), wobec ponad 12,2 mln zł znormalizowanej EBITDA w analogicznym okresie minionego roku obrotowego, wymieniono w raporcie.

"W I kwartale roku obrotowego 2019 Grupa realizowała pozyskane w minionych kwartałach oraz bieżącym okresie kontrakty i zlecenia na dostawy sprzętu medycznego oraz rozwiązań informatycznych, a także świadczyła usługi serwisowo-pomiarowe, równocześnie pracując nad pozyskaniem zamówień na kolejne okresy. W analizowanym okresie Grupa pozyskała do realizacji zlecenia na dostawę sprzętu medycznego o wartości 22,5 mln zł oraz prowadziła procesy sprzedażowe (o różnym stopniu zaawansowania) o wartości 30,7 mln zł na koniec grudnia 2019 r. (wartość aktywnych ofert na 31 grudnia 2018 r. osiągnęła poziom 5,7 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Łączna wartość pozyskanych w I kwartale roku finansowego zleceń oraz aktywnych ofert na koniec tego kwartału wyniosła tym samym 53,2 mln zł, wobec 59,4 mln zł w roku ubiegłym, dodano także.

"Przesunięcie rozstrzygnięć i realizacji kilku istotnych wartościowo postępowań przetargowych i kontraktów, w tym postępowań na dostawę robotów da Vinci, na II kwartał 2019 roku obrotowego przesądziło o niższej sprzedaży segmentu w I kwartale roku obrotowego. Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w I kwartale roku obrotowego 2019 wyniosły 29,4 mln zł i były o 51% niższe od przychodów ze sprzedaży dla porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego. Niższa sprzedaż segmentu w analizowanym kwartale przełożyła się na niższy zysk wypracowany w okresie. Zysk operacyjny segmentu powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w I kwartale 2019 roku obrotowego blisko 4,3 mln zł, wobec 11,7 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r. fin. 2019/2020 wyniósł 1,44 mln zł wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)