"To oczywiste, że państwo w żaden sposób nie straci swojego świeckiego charakteru" – oświadczył Pieskow.

W poniedziałek Putin przedłożył niższej izbie parlamentu, Dumie Państwowej, poprawki do projektu ustawy o zmianie konstytucji. Znalazło się wśród nich wprowadzenie wzmianki o Bogu do konstytucji.

"Federacja Rosyjska, zjednoczona tysiącletnią historią, zachowując pamięć przodków, którzy przekazali nam ideały i wiarę w Boga, a także ciągłość rozwoju państwa rosyjskiego, uznaje historycznie powstałą jedność państwową" – napisano w tekście poprawki, którą odczytał w poniedziałek przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin.

Poprawki do konstytucji, którą Rosja przyjęła w 1993 roku z inicjatywy ówczesniego prezydenta Borysa Jelcyna, zaproponował sam Putin podczas dorocznego orędzia w parlamencie w styczniu br. Część proponowanych zmian przewiduje modyfikację podziału kompetencji pomiędzy organami władzy państwowej, inne dotyczą gwarancji socjalnych.

W sprawie zmian odbędzie się ogólnokrajowe głosowanie, które nie będzie miało statusu referendum. Jego datę wyznaczono na 22 kwietnia br.

Małgorzata Wyrzykowska (PAP)