Według 83 proc. badanych, aby chronić środowisko, niezbędne jest prawodawstwo unijne.

Opublikowane we wtorek wyniki badania Eurobarometru wskazują, że obywatele chcą, aby podejmowano więcej działań w celu ochrony środowiska oraz uważają, że odpowiedzialność powinna być rozłożona na duże przedsiębiorstwa i branżę przemysłową, rządy krajowe i UE, a także samych obywateli. Biorący udział w badaniu byli zdania, że najskuteczniejszymi sposobami rozwiązania problemów środowiska jest zmiana nawyków konsumpcyjnych oraz zmiana modelu produkcji i handlu.

"Wyniki badania nie są dla nas zaskoczeniem. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu chcemy zająć się właśnie tymi obawami obywateli. Cieszy mnie to, że wyrażane jest poparcie dla fundamentalnych zmian, które zamierzamy wprowadzić w naszym społeczeństwie i naszej gospodarce, oraz że obywatele pragną odgrywać aktywną rolę w tej zmianie" - powiedział komisarz UE do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkeviczius.

Z badania wynika, że zmiana klimatu, zanieczyszczenie powietrza i odpady to trzy najważniejsze problemy środowiska. Ponad trzy czwarte respondentów (78 proc.) uważa, że problemy ochrony środowiska mają bezpośredni wpływ na ich życie codzienne i zdrowie. Ponad ośmiu na dziesięciu obywateli obawia się negatywnego wpływu chemikaliów zawartych w produktach codziennego użytku.

Obywatele zdają sobie sprawę z tego, że mogą być konieczne zasadnicze zmiany. Wśród ponad 27 tys. osób, z którymi rozmawiano, istnieje silne poparcie dla środków politycznych mających na celu ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych i ograniczenie zaśmiecania.

Wyniki badania pokazują również, że obywatele uważają, iż produkty powinny być zaprojektowane w sposób ułatwiający recykling tworzyw sztucznych, branża przemysłowa i detaliści powinni podejmować starania, aby ograniczyć opakowania z tworzyw sztucznych, należy uczyć ludzi, jak produkować mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a władze lokalne powinny zapewnić większą liczbę lepszych punktów zbiórki takich odpadów.

W badaniu przeanalizowano również postawy wobec przemysłu odzieżowego i stwierdzono, że obywatele wyrażają dużą troskę o środowisko i warunki pracy. Respondenci życzyliby sobie, aby ubrania służyły im dłużej i były wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.

Wyrażono też poparcie dla innych środków, takich jak inwestowanie w badania i rozwój, szersze działania informacyjne i edukacyjne, zachęcanie przedsiębiorstw do angażowania się w zrównoważoną działalność oraz bardziej rygorystyczna kontrola legislacyjna.

Badanie odbyło się w dniach 6–19 grudnia 2019 roku w ówczesnych 28 państwach członkowskich UE. Bezpośrednie wywiady w języku ojczystym przeprowadzono z 27 498 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych w ich domach.

>>> Czytaj też: Premier Islandii: Osiągniemy neutralność klimatyczną do 2040 r.