Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 5,2 proc. rok do roku w styczniu – podał Eurostat. To czwarty najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej po Rumunii, Węgrzech i Litwie.

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w Polsce odnotowała wzrost o 5,2 proc. rok do roku w styczniu 2020 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 0,5 proc.

W całej Unii Europejskiej (EU27) sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym, zaś w ujęciu rocznym wzrosła o 2,1 proc. rok do roku.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 3,4 proc. rok do roku w styczniu 2020 r., zaś w cenach bieżących była wyższa niż przed rokiem o 5,7 proc.

Najwyższe wzrosty sprzedaży detalicznej w UE odnotowano w Rumunii (11 proc. rok do roku), na Węgrzech (7,6 proc.) i na Litwie (5,5 proc.).