Emilewicz: Z Małego ZUS-u Plus skorzysta 281 tys. przedsiębiorcówWarszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Z ulgi dla przedsiębiorców - Małego ZUS-u Plus skorzysta łącznie 281 tys. przedsiębiorców, poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Do ulgi można się było zgłaszać od 1 lutego do 2 marca. Automatycznie objęła ona także przedsiębiorców wcześniej korzystających z ZUS. Całkowity koszt wprowadzenia tego rozwiązania dla budżetu państwa to 1,2 mld zł rocznie.

"Do nowego rozwiązania kwalifikuje się przedsiębiorca, którego przychody roczne nie przekraczają 120 tys. zł, a następnie składka liczona jest od uzyskanego dochodu" - przypomniała Emilewicz podczas spotkania z dziennikarzami.

Zaznaczyła, że na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) "znajduje się kalkulator, na którym przedsiębiorca może sprawdzić jaką składkę ma zapłacić i czy kwalifikuje się do tego rozwiązania".

Z szacunków Ministerstwa Rozwoju (MR) wynika, że "nie każdy przedsiębiorca, który się kwalifikuje, korzysta z takiego rozwiązania", dodała minister.

"Szacujemy, że całkowity to jest 1,2 mld zł rocznie i to jest ta kwota, która zostanie w kieszeniach przedsiębiorców. […] Mamy nadzieję, że wykorzystają ją proinwestycyjnie, prorozwojowo czy też przetrwają łatwiej i lepiej na rynku w trudniejszych dla nich okolicznościach" - powiedziała Emilewicz.

Z kolei prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Gertruda Uścińska wskazała, że "mały ZUS Plus wpisuje się w kontekst dywersyfikacji w przygotowywania i rozwijania różnych rozwiązań, jeżeli chodzi i prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej, tak aby każdy w zależności od posiadanych możliwości znalazł tę formę, która jest dla niego właściwa".

Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego 2020 r. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. zł. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys. zł.

Od lutego zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Nie zmienił się natomiast sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal musi się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,2 zł).

W trakcie roku do małego ZUS Plus będą mogli zgłosić się przedsiębiorcy, wznawiający działalność czy też po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek ZUS.

Z Małego ZUS-u Plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży z podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej).

Mały ZUS Plus można opłacać dopiero po skorzystaniu z "ulgi na start" (6 miesięcy), jeżeli przedsiębiorca się na nią zdecydował oraz preferencyjnych składek (2 lata). Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną opłaca się w pełnej wysokości.

(ISBnews)