KNF: Bank Pekao spełnia wymogi do wypłaty dywidendy wys. do 75% zysku za 2019Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 25% zysku wypracowanego w 2019 r. Jednocześnie KNF potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku netto za 2019 rok, podał bank.

"W otrzymanym indywidualnym zaleceniu KNF potwierdziła według stanu na 31 grudnia 2019 r. spełnianie przez bank kryteriów kwalifikujących do wypłaty do 75% dywidendy z zysku banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym" - czytamy w komunikacie.

KNF potwierdziła też, iż bank nie spełnia kryteriów kwalifikujących do wypłaty do 100% dywidendy z zysku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Wcześniej pod koniec lutego wiceprezes Banku Pekao Tomasz Kubiak zapowiedział, że bank przedstawi w II kwartale br. rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2019 rok i przypomniał, że w strategii planowany poziom dywidendy to 60-80% zysku.

W 2019 roku bank wypłacił dywidendę za rok 2018 w kwocie 6,6 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 6,6%.

W 2019 r. bank miał 2 165,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 287,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2 247,47 mln zł wobec 2 310,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)