NBP: Zysk netto banków wzrósł o 121,5% r: r do 0,54 mld zł w styczniuWarszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 0,54 mld zł w styczniu 2020 r. i zwiększył się o 121,5% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w styczniu br. wyniosły 5,64 mld zł (wzrost o 0,6% r/r), zaś koszty odsetkowe - 1,4 mld zł (spadek o 6% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 8,4% r/r do 1,55 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 15,3% r/r do 0,38 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu br. zmniejszyły się o 4,2% r/r do 4,22 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 0,5 mld zł w styczniu br. (spadek o 17,2% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)