Kogeneracja miała 82,92 mln zł zysku netto, 104,01 mln zł zysku EBIT w 2019 r.


Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Kogeneracja odnotowała 82,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 104,01 mln zł wobec 13,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 093 mln zł w 2019 r. wobec 965,85 mln zł rok wcześniej.
Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 2 557 GWh, a sprzedaż ciepła wyniosła 10 545 TJ. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 247 mln zł w 2019 r., w tym 145 mln zł w Kogeneracji. Nakłady inwestycyjne sięgnęły ok. 161 mln zł w 2019 r., podano w raporcie.
"Przychody z dystrybucji ciepła i energii elektrycznej uwzględniono odpowiednio: 5 370 tys. zł w przychodach ze sprzedaży ciepła (w 2018 r.: 4 407 tys. zł) i 4 874 tys. zł w przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej (w 2018 r.: 4 491 tys. zł). Spadek przychodów z tytułu certyfikatów związany jest z wycofaniem systemu wsparcia produkcji w wysokosprawnej kogeneracji. W 2019 r. Spółka uzyskała przychody głównie z certyfikatów tzw. zielonych" - czytamy.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 26,45 mln zł wobec 77,04 mln zł zysku rok wcześniej.
"Niższy wynik netto z całokształtu działalności o 66%, tj. o 50 582 tys. zł to efekt: niższego wyniku na sprzedaży o 21 449 tys. zł aniżeli w 2018 r. na skutek wzrostu kosztu własnego sprzedaży o 98 664 tys. zł, przy wyższych kosztach paliwowych o 26 792 tys. zł, przy wyższych kosztach zakupu CO2 o 45 435 tys. zł oraz przy wyższych kosztach stałych o 21 651 tys. zł, skompensowanych częściowo przez wyższe przychody ze sprzedaży, głównie z tytułu wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej, niższego wyniku z działalności finansowej o 25 855 tys. zł z powodu braku dywidendy od spółki zależnej EC Zielona Góra (25 083 tys. zł w 2018 roku)" - czytamy dalej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.
(ISBnews)