BSC Drukarnia Opakowań miała 29 mln zł zysku netto, 51,1 mln zł EBITDA w 2019 r.Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 29,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 23,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,69 mln zł wobec 29,06 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 51,13 mln zł wobec 41,3 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki grupy wzrosły głównie z powodu wzrostu sprzedaży - wyniki na każdym poziomie wzrosły o ponad 20%. Należy zaznaczyć, że na wyniki grupy wpływ miały również zdarzenia, które można zaliczyć do jednorazowych:

- zysk na sprzedaży maszyn poligraficznych (zdarzenia miały miejsce w I i III kwartale 2019 r.) - zwiększył wynik operacyjny o 1 mln zł,

- strata z tytułu zawiązania rezerwy na trudne należności od jednego z klientów (zdarzenie miało miejsce w IV kwartale 2019 r.) - zmniejszyła zysk operacyjny o 0,3 mln zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 279,57 mln zł w 2019 r. wobec 222,26 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż wzrosła o 26% m.in. z powodu:

- rozwinięcia współpracy z pozyskanym w 2018 roku klientem z branży spożywczej którego udział w całym obrocie grupy za 2019 rok wyniósł 6%,

- rozwinięcia współpracy z czterema największymi klientami grupy, co wpłynęło na 20-proc. wzrost obrotów z tymi klientami w stosunku do 2018 roku,

- zwiększonej ilości prac wykonywanych na rzecz klientów grupy rlc (inwestora strategicznego w 2019 roku), podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 27,29 mln zł wobec 19,15 mln zł zysku rok wcześniej.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 500 pracowników. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)