Rawlplug miał 30,51 mln zł zysku netto, 55,94 mln zł zysku EBIT w 2019 r.


Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 30,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 34,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk ogółem sięgnął 36,63 mln zł wobec 41,17 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 55,94 mln zł wobec 61,25 mln zł zysku rok wcześniej.
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 88,74 mln zł i był o 0,1% wyższy niż w 2018 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 813,73 mln zł w 2019 r. wobec 775,5 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 813 726 tys. zł i były o 4,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik ten to efekt wzrostu sprzedaży eksportowej, rozwoju marki Rawlplug oraz sprzedaży specjalistycznych śrub dla przemysłu elektromaszynowego oraz samochodowego, która stopniowo zastępuje sprzedaż asortymentu niskomarżowego oraz sprzedaż marek obcych. Marża I na sprzedaży po 12 miesiącach 2019 r. wyniosła 33,8% wobec 34,1% w tym samym okresie 2018 roku. W ujęciu kwartalnym marża I na sprzedaży w IV kwartale 2019 roku wyniosła 34,3% i była wyższa od marży uzyskanej w IV kwartale 2018 roku (33,4%)" - czytamy w raporcie.
W 2019 r. sprzedaż krajowa wyniosła 252,22 mln zł, co oznacza wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost sprzedaży na rynku krajowym to w dużym stopniu efekt rozwoju marki Rawlplug. Która stanowi coraz większy udział w sprzedaży. Sprzedaż zagraniczna grupy w ub.r. wyniosła 561,51 mln zł i była o 6,6% wyższa niż w 2018 r. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży zagranicznej przede wszystkim dzięki nowym, wysokomarżowym produktom sprzedawanym pod marką Rawlplug. Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych miał głównie miejsce na rynkach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy) oraz w Europie Środkowej (w szczególności Węgry oraz Czechy). Sprzedaż eksportowa grupy wynosi obecnie 69% całości sprzedaży i udział ten rośnie (rok temu było to 67,9%), podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 24,4 mln zł wobec 18,17 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 775,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)