Jak podało w komunikacie MSZ, wideokonferencja ministra Jacka Czaputowicza z jego białoruskim odpowiednikiem ministrem Uładzimirem Makiejem zastąpiła planowaną na ten dzień oficjalną wizytę, która została odłożona w czasie ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2. "Ministrowie zgodzili się, że jak tylko będzie to możliwe spotkają się w Warszawie zgodnie z pierwotnym planem i omówią szerokie spektrum dwustronnych stosunków pomiędzy Polską a Białorusią" - napisano.

"W obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2, głównym tematem rozmowy była kwestia wzajemnego wsparcia dla obywateli Polski i Białorusi, których dotknęły obostrzenia wprowadzane przez poszczególne państwa, w tym decyzje o zamknięciu granic" - podkreślono w nocie.

MSZ poinformował także, że białoruski minister "podziękował stronie polskiej za bardzo dobrą komunikację w trakcie kryzysu, a także konkretne praktyczne wsparcie dla obywateli Białorusi powracających z Polski". "Rozmówcy zgodzili się, że pomimo dużego obciążenia dla służb granicznych, celnych i porządkowych wszystkie problemy są stopniowo rozwiązywane, a kolejki na granicy są obecnie niewielkie" - napisano.

Cytowany w komunikacie minister Czaputowicz powiedział, że "MSZ ściśle współpracuje z MSWiA oraz Strażą Graniczną, by zaoferować obywatelom Białorusi wszelką pomoc, która pozwoli im wrócić bezpiecznie i możliwie sprawnie do domu".

Jak podano, rozmowa między ministrami dała także możliwość wyjaśnienia bieżących, szczegółowych informacji dotyczących konkretnych zasad przekraczania granicy i tranzytu przez terytorium RP.

"Ministrowie wyrazili przekonanie, że utrzymanie i dalszy rozwój dobrych relacji politycznych oraz wzajemnego zaufania pozostają niezmiennie wspólnym celem Warszawy i Mińska. Szefowie dyplomacji omówili stan i perspektywy dalszej współpracy, także w takich obszarach jak dialog historyczny, kwestie edukacji mniejszości oraz uregulowanie statusu wszystkich organizacji reprezentujących Polaków zamieszkujących terytorium Białorusi" - czytamy w nocie polskiego MSZ.

Podczas wideokonferencji omówiono także kwestie polskiego wsparcia dla Białorusi w zakresie dostaw surowców energetycznych, w tym ropy naftowej. "Minister Czaputowicz podkreślił, że polskie zaangażowanie na rzecz Białorusi cieszy się szerokim poparciem politycznym i społecznym w naszym kraju. Zwrócił także uwagę na problemy Związku Polaków na Białorusi i wciąż ograniczone możliwości nauczania języka polskiego w państwowych szkołach na Białorusi" - napisano.

Wśród innych tematów, o których wspomina w komunikacie MSZ, rozmowy między Czaputowiczem a Makiejem miały dotyczyć też kwestiom relacji Białorusi z Unią Europejską oraz NATO, dalszej współpracy gospodarczej, a także możliwości wstąpienia Białorusi do Światowej Organizacji Handlu. "Minister Czaputowicz przypomniał, że znaczenie Białorusi w międzynarodowym systemie współpracy i organizacjach międzynarodowych będzie wzrastać wraz z demokratyzacją państwa oraz wzrostem swobód obywatelskich i gospodarczych" - informuje MSZ. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski