Resort zaleca równocześnie, aby wszystkie szpitale psychiatryczne wdrożyły procedury ostrożnościowe: zakaz odwiedzin i wydawania przepustek.

„Ministerstwo Zdrowia wystosowało w dniu 21 marca do wszystkich wojewodów kolejne zalecenia dotyczące organizacji leczenia pacjentów psychiatrycznych (dorosłych oraz dzieci i młodzieży) wymagających leczenia lub izolacji w związku z COVID-19” – wynika z informacji PTE zamieszczonych na Facebooku.

Towarzystwo wyjaśnia, że w uzupełnieniu wystosowanej 13 marca prośby resortu o wskazanie szpitala wielospecjalistycznego, który byłby wyznaczonym miejscem kwarantanny pacjentów wymagających jednocześnie bezwzględnej hospitalizacji z powodu pogorszenia stanu psychicznego, zawarto dodatkowe zalecenia. Mówią one o tym, że pacjenci wymagający hospitalizacji psychiatrycznej w trybie nagłym powinni być kierowani do wyznaczonych oddziałów psychiatrycznych funkcjonujących w ramach szpitali „jednoimiennych” zakaźnych lub w ramach innych szpitali w zależności od decyzji właściwego wojewody.

„Do wyznaczonych oddziałów należy kierować wyłącznie osoby z zaburzeniem psychicznym spełniającym przesłanki przyjęcia do szpitala w myśl art. 23 ust. 1 i art. 24 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, bez względu czy wyrażają świadomą zgodę czy nie, i które jednocześnie: mają potwierdzony COVID-19 lub mają następujące objawy: temperatura powyżej 38 stopni, duszność (oddechy>20/min.) i kaszel lub przebywają na kwarantannie lub izolacji (w warunkach domowych) w związku z COVID-19” – napisano w poście.

Jak tłumaczy resort zdrowia, wyznaczony oddział powinien zostać wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej: maski, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki, gogle i rękawice oraz inne zalecane przez właściwe instytucje.

Natomiast w przypadku hospitalizacji pacjentów niespełniających kryteriów epidemiologicznych, co do których zebranie wywiadu epidemiologicznego jest utrudnione, warto wdrożyć odosobnienie pacjenta oraz obserwację stanu zdrowia, czyli pomiar temperatury, ocena wydolności oddechowej i inne parametry zalecane przez właściwe instytucje.

MZ podkreśla, że kluczową kwestią w niniejszej procedurze jest fakt, aby dysponenci zespołów ratownictwa medycznego uwzględniali informacje o wyznaczonych szpitalach oraz niniejsze zalecenia przy podejmowaniu decyzji o miejscu transportu osób spełniających ww. przesłanki.

Resort zwrócił się z pilną prośba o przekazanie tych informacji koordynatorowi ratownictwa medycznego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (z prośbą o udostępnienie do stacji powiatowych z danego województwa).

Wdrożenie zaleceń powinno nastąpić do dnia 26 marca 2020.(PAP)

autorka: Klaudia Torchała