KE zaleca, by wewnętrzne przejścia w UE były 'zielonymi korytarzami'


24.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zwróciła się o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla "zielonych korytarzy", aby zapewnić funkcjonowanie ogólnounijnych łańcuchów dostaw, poinformowano.
"Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, bez względu na przewożone przez nie towary. Przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut" - podała Komisja w komunikacie.
"Nasze wytyczne mają na celu ochronę unijnych łańcuchów dostaw w tych trudnych warunkach, a także zapewnienie, by zarówno towary, jak i pracownicy transportu mogli podróżować bez opóźnień do miejsc, w których są potrzebni. [...] Zielone korytarze mają również na celu ochronę pracowników transportu, którzy pracują na pierwszej linii kryzysu. Ten zestaw zaleceń ułatwi realizację ich i tak stresującej misji, a także zwiększy bezpieczeństwo i przewidywalność ich pracy" - powiedziała komisarz ds. transportu Adina Vălean, cytowana w komunikacie.
Komisja zaleca, by procedury na przejściach granicznych dla zielonych korytarzy ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum, kontrole i badania przesiewowe przeprowadzać bez wydawania nakazu opuszczania pojazdów przez kierowców. Kierowcy powinni być poddawani jedynie minimalnym kontrolom, nie należy ich prosić o przedstawianie innego dokumentu niż paszport / dowód osobisty i prawo jazdy, a w razie konieczności - zaświadczenie od pracodawcy.
W związku z obecną sytuacją Komisja wezwała państwa Unii do czasowego zawieszenia zakazów jazdy, takich jak zakaz jazdy w weekend czy w nocy oraz zakazy sektorowe.
Komisja zachęca państwa członkowskie do utworzenia bezpiecznych korytarzy transportowych, aby umożliwić prywatnym kierowcom i ich pasażerom, a także obywatelom UE powracającym do domów przejazd w każdym niezbędnym kierunku w ramach sieci TEN-T. Jednoczenie kierowcy muszą ściśle przestrzegać zasad dotyczących przebywania na wyznaczonej trasie i robienia koniecznych minimalnych przerw na odpoczynek.
Komisja chce, by w każdym państwie UE co najmniej jeden port lotniczy obsługiwał loty z powracającymi obywatelami i loty z międzynarodową pomocą humanitarną.
Komisja zaleca też, by znieść ograniczenia podróży i obowiązkową kwarantannę dla pracowników transportu, które nie mają objawów koronawirusa. Państwa unijne nie powinny - zdaniem Komisji - wymagać, aby pracownicy transportu posiadali zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich dobry stan zdrowia. Komisja zaleca natomiast wzmocnione środki higieny i działania operacyjne w portach lotniczych i wodnych, na dworcach kolejowych i w innych węzłach transportowych.
(ISBnews)