Komisja poinformowała, że pięć podmiotów: Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi, Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi, FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie, Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie oraz Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych.

Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia - prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

>>> Czytaj też: UODO wszczął postępowanie wobec SGGW. Chodzi o skradziony laptop i dane osobowe