mBank zmienił rekomendację na niewypłacanie dywidendy za 2019 rok


Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Zarząd mBanku zdecydował o zmianie uchwały z 28 lutego br. zmienionej 10 marca w sprawie podziału zysku za rok 2019 r. i zaproponuje akcjonariuszom zysk netto w kwocie 980 979 554,44 zł pozostawić się niepodzielonym, podał bank. Wcześniejsza rekomendacja zakładała wypłatę dywidendy wysokości 48 702 922,05 zł, tj. 1,15 zł na akcję.
"Zarząd banku zadecydował o przedłożeniu do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2019 w następujący sposób: Uzyskany w 2019 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 980 979 554,44 zł pozostawia się niepodzielonym" - czytamy w komunikacie.
Zmiana decyzji zarządu dotyczącej podziału zysku w stosunku do rekomendacji przedstawionej w dniu 10 marca 2020 roku, zakładającej wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 48 702 922,05 zł, jest następstwem stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego przedstawionego w piśmie z 26 marca 2020 roku, podał bank.
KNF oczekuje, że banki zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku. Jednocześnie, KNF oczekuje niepodejmowania działań, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.
mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)