JHM Development miało 17,92 mln zł zysku netto, 26,05 mln zł zysku EBIT w 2019r.Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - JHM Development odnotowało 17,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Nieznaczne obniżenie przychodów w 2019 r. nie spowodowało [...] spadku zysku netto. Dzięki wzrostowi rentowności sprzedaży z 19,7% do 20,4% grupa kapitałowa JHM Development zanotowała poprawę zysku netto" - napisała prezes Regina Biskupska w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 26,05 mln zł wobec 25,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,36 mln zł w 2019 r. wobec 143,17 mln zł rok wcześniej.

"Niższe o 2,7% przychody wynikają z cykli budów i terminów oddawania do użytkowania realizowanych projektów inwestycyjnych. [...] W efekcie w 2019 r. nastąpiło rozpoznanie przychodów ze sprzedaży 352 lokali mieszkalnych i usługowych, podczas gdy w roku poprzednim było to 376 lokali. Warto zauważyć, że 2019 r. spółka zakończyła ze 149 zawartymi umowami deweloperskimi i przedwstępnymi. Ten poziom przedsprzedaży dla inwestycji w trakcie budowy pozytywnie wpłynie na liczbę przekazań w tych inwestycjach po ich oddaniu do użytkowania w roku 2020" - wyjaśniła prezes.

Na koniec ub. r. spółka miała w sprzedaży 339 gotowych lokali, natomiast w ofercie znajdowało się też 666 lokali mieszkalnych w inwestycjach na etapie realizacji, podano także.

Wśród najważniejszych wydarzeń 2019 r. spółka wymienia m.in. oddanie do użytkowania 5 inwestycji: w Żyrardowie, Brzezinach, Skierniewicach, Rumi i Koninie, akcję inwestycyjną (5 inwestycji w trakcie realizacji - 666 mieszkań w budowie), wysoką kontraktację lokali - 354 umowy przedwstępne i deweloperskie wobec 298 rok wcześniej oraz wzrost przychodów z działalności spółki Marywilska 44 o 4,3%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 9,1 mln zł wobec 10,64 mln zł zysku rok wcześniej.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)