Jak informuje WIM na swoich stronach internetowych polska misja medyczna - w dniach od 30 marca do 9 kwietnia - będzie przebywać we Włoszech w celu "wymiany doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności zarządzania walką z epidemią SARS-CoV-2".

Misja będzie realizowana przez Wojskowy Instytut Medyczny przy udziale Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a uczestniczyć w niej będzie 15 osób, w tym 7 lekarzy "intensywistów" oraz medyków innych profesji.

"Światowe doświadczenia związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii SARS-CoV-2 wskazują, że jednym z najważniejszych elementów decydujących o jej przebiegu jest wydolność narodowych systemów ochrony zdrowia. Sprawna organizacja i zarządzanie zasobami służby zdrowia są – obok wczesnego wprowadzenia regulacji administracyjnych przyczyniających się do ograniczenia przenoszenia wirusa pomiędzy poszczególnymi osobami - czynnikami realnie przekładającymi się na ograniczenie ilości zachorowań i wygaszanie epidemii" - podkreślono w informacji.

"Wiedza nt. możliwych do uniknięcia błędów organizacyjnych, podobnie jak posługiwanie się sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami dotyczącymi sposobów i metod leczenia najcięższych powikłań towarzyszących zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 jest dziś doświadczeniem, z którego należy wyciągnąć wnioski i przenieść w najdoskonalszej z możliwych wersji na polski grunt przed spodziewanym szczytem zachorowań" - czytamy.

Podkreślono, że WIM realizował już podobne zadania w trakcie zabezpieczenia medycznego misji w Afganistanie będąc jednostką wsparcia kadrowego, ale także koordynującą transmisję wiedzy z rejonu działań militarnych na potrzeby krajowe. "W pierwszej kolejności działanie to znalazło zastosowanie w programach szkolenia kadr medycznych kierowanych następnie w rejon misji wojskowych. W dalszej perspektywie pozwoliło przenieść najbardziej wartościowe doświadczenia i procedury do stosowania w praktyce krajowego rynku medycznego, głównie w jego części dotyczącej medycyny ratunkowej" - zaznaczono.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Grzegorz Gielerak informując na Twitterze o polskiej misji medycznej podkreślił: "Pomoc humanitarna to okazja do nauki, korzystania z wiedzy i doświadczenia innych. Transmisji najlepszych rozwiązań na grunt krajowy. Zdrowie Polaków jest naszym priorytetem". (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk