Według niego, w końcu 2019 roku łączne zobowiązania finansowe rządu federalnego, rządów krajowych, jednostek komunalnych oraz zakładów ubezpieczeń społecznych wynosiły 2,053 biliona euro czyli o 16 mld euro mniej niż rok wcześniej. Oznacza to siódmy kolejny rok ich redukowania.

Jak informuje Bundesbank, wskaźnik publicznego zadłużenia spadł w ciągu ubiegłego roku z 61,9 proc. produktu krajowego brutto do 59,8 proc. PKB, lokując się w ten sposób po 17 latach ponownie poniżej ustalonej w traktacie z Maastricht górnej granicy 60 proc. PKB. W roku 2012 było to jeszcze 81,1 proc.

Na rok 2020 prognozuje się jednak odwrócenie korzystnego trendu. "W bieżącym roku w efekcie pandemii koronawirusa dług publiczny znacznie wzrośnie. Wskaźnik zadłużenia znów wyraźnie przekroczy granicę 60 proc. PKB" - ostrzegł niemiecki bank centralny. (PAP)