"PZU uruchomił bezpłatną pomoc prawną w związku z pandemią koronawirusa. Dzięki niej osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dowiedzą się, jak ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS i uzyskać tzw. świadczenie postojowe, a pracownicy otrzymają wsparcie w zakresie prawa pracy" - poinformowała spółka w komunikacie. Dodano, że bezpłatną pomoc prawną PZU oferuje swoim klientom.

Cytowana w komunikacie p.o. prezesa PZU Życie Aleksandra Agatowska, tłumaczy, że inicjatywa jest "wyrazem społecznej odpowiedzialności i solidarności z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu pandemii".

Reklama

"Dotyczy to prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy są zmuszeni szukać pomocy w ramach oferowanej przez rząd tzw. tarczy antykryzysowej. Chcemy też zadbać o pracowników, którzy stanęli przed groźbą utraty pracy albo poszukują informacji, jak wystąpić o zasiłek opiekuńczy na dzieci z powodu zamknięcia szkół i innych placówek oświatowych" – powiedziała Agatowska.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wśród nich m.in. właściciele małych punktów handlowych i usługowych, mogą uzyskać pomoc prawną także w zakresie umów najmu i dzierżawy oraz umów związanych ze świadczeniem usług turystycznych.

"Chcemy im pomóc tak, jak możemy, oferując porady prawne dotyczące np. zmiany warunków umów czy odroczenia płatności" – dodaje Agatowska.

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, powinny wypełnić formularz na stronie internetowej pzu.pl/pomocprawna zamawiając w ten sposób kontakt z radcą prawnym PZU.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj); świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta