Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - APS Energia odnotowało 10,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,04 mln zł wobec 11,98 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA za 2019 rok wyniósł 16,1 mln zł i był wyższy o 1,3 mln zł (r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,76 mln zł w 2019 r. wobec 123,93 mln zł rok wcześniej.
"Zarówno sprzedaż, jak i pozyskany portfel zamówień wskazują na wysoki udział projektów zleconych przez klientów z rynku polskiego. W 2019 r. udział sprzedaży krajowej wyniósł 37% (na tym samym poziomie jak w 2018 r.). Jednocześnie grupa posiada portfel zamówień do realizacji w 2020 roku o wartości przekraczającej 30,8 mln zł, z czego ponad 58% zostało zleconych przez klientów z rynku polskiego. Rynek rosyjski w minionym roku był głównym kierunkiem sprzedaży Grupy APS Energia. Stanowił 51,8% wartości przychodów ze sprzedaży w 2019 roku (46,2% w 2018 r.). Łącznie rynek polski i rosyjski wygenerowały 88,6% przychodów grupy w 2019 r. Rynki wschodnie pozostają ważne dla realizacji strategii sprzedaży w najbliższych latach, natomiast grupa poszukuje dywersyfikacji geograficznej. Obecnie grupa aktywnie szuka możliwości realizacji projektów na innych rynkach zgodnie z postanowieniami przyjętej strategii" - czytamy w raporcie.
"Rozwój i wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 przełoży się negatywnie na gospodarki krajów, w których działalność prowadzi Grupa i tym samym wpłynąć negatywnie na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju spółek Grupy i wdrażanie jej strategii w kolejnych latach" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 3,36 mln zł wobec 6,83 mln zł zysku rok wcześniej.
APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)