Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji ES-Systemu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i wskazała 14 kwietnia br. jako dzień, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji z obrotu, podała spółka.
"Spółka zamierza niezwłocznie złożyć wniosek do GPW o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po wycofaniu akcji z obrotu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona wyrejestrowania wszystkich akcji spółki z depozytu papierów wartościowych, a w tym samym dniu rozwiązaniu ulegnie również umowa o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych, w związku z czym ustanie uczestnictwo spółki w KDPW" - czytamy w komunikacie.
Pod koniec stycznia ES-System złożył wniosek do KNF o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu na (GPW), wykonując uchwałę nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Wcześniej Glamox przeprowadził przymusowy wykup 767 034 akcji ES-Systemu po 3,5 zł za akcje. W grudniu ub.r. w wyniku rozliczenia wezwania na akcje ES-Systemu, Glamox nabył 42 096 603 akcji spółki, stanowiących 98,21% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.
ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.
(ISBnews)