Jak poinformował we wtorek Gaz-System, kontrakt na roboty budowlane na 77-km fragmencie Konopki – Kuków został podpisany z konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy.

Operator przypomniał, że tym samym ma już zawarte umowy wykonawcze dla dwóch z trzech odcinków północnej trasy GIPL. W marcu zakontraktowano wykonawcę robót budowlanych dla odcinka Kuków – granica.

„Gazociąg Polska – Litwa stanowi ważny element integracji rynków gazu krajów bałtyckich. Podpisana umowa to wyraz konsekwentnej realizacji inwestycji mimo aktualnych ograniczeń spowodowanych epidemią. Jest to możliwe dzięki bieżącej współpracy Gaz-Systemu z wykonawcami” – podkreślił wiceprezes spółki Artur Zawartko.

Jak zaznaczył, operator monitoruje rynek i prowadzi aktywny dialog ze swoimi kontrahentami, co pozwala wypracować rozwiązania optymalne dla stron oraz zapewniające bezpieczne i skuteczne prowadzenie prac.

Północny polski odcinek gazociągu Polska – Litwa będzie miał 185 km. Pobiegnie przez pięć powiatów oraz 16 gmin w województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskiem.

W ramach budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących- tzw. Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU), rozmieszczonych na trasie gazociągu co 20–30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

Obecnie trwa etap oceny ofert na trzecią z części północnego odcinka oraz dwie części odcinka południowego.

Inwestorami GIPL są Gaz-System i litewski operator gazowy Amber Grid. Dofinansowanie z europejskiego instrumentu CEF dla całego projektu to 266,4 mln euro.

>>> Czytaj też: Po pandemii czeka nas wielka gra w obwinianie. To nie przyniesie trafnych wniosków na przyszłość