ZUE rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok


Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - ZUE zarekomendowało akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku netto spółki za 2019 rok, w kwocie 3,13 mln zł, na kapitał zapasowy, podała spółka.
"Zarząd ZUE [...] podjął uchwałę w sprawie rekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 3 134 953,79 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie ZUE, zastrzeżono.
Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 996,22 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)