Agencja Fitch obniżyła prognozę spadku dynamiki PKB Polski w 2020 r. do -1,7 proc. rok do roku z -0,6 proc. szacowane na początku kwietnia. - wynika z raportu agencji datowanego z 22 kwietnia. Na 2021 r. agencja podwyższyła szacunek tempa wzrostu PKB Polski do 4,3 proc. rok do roku z 3,8 proc.

W raporcie nie podano uzasadnienia dla prognoz w odniesieniu do Polski.

Autorzy raportu szacują, że w I-IV kw. 2020 r. PKB Polski rok do roku wyniesie odpowiednio: 2,5 proc., -3,9 proc., -3,3 proc. i -1,9 proc.

>>> Czytaj też: To już koniec rynku pracownika, znów mamy rynek pracodawcy

Poniżej prognozy wybranych wskaźników makro dla Polski wg Fitch w porównaniu do poprzednich.

Prognozy z 22 IV | Prognozy z 2 IV
2020 2021 | 2020 2021
PKB -1,7 4,3 | -0,6 3,8
Konsumpcja prywatna -3,4 5,2 | -1,7 4,7
Inwestycje 0,4 4,0 | 0,1 3,2
CPI (na koniec okresu) 2,8 2,5 | 2,8 2,5
Stopa procentowa (na koniec okresu) 0,5 1,0 | 1,0 1,5