"Oferta firmy Budimex, o wartości 40,84 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dokończenie obiektów mostowych w poprzek trasy głównej, zbiorników odparowujących i retencyjnych oraz dróg dojazdowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10" - poinformował w środę rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.

Jak dodał, wykonawca w ofercie przewidział skrócenie czasu realizacji do ok. 4 miesięcy (122 dni). Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu, później dokumentacja trafi do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Umowa ma zostać podpisana po zakończeniu kontroli.

Dokończone mają być roboty na obiektach mostowych obwodnicy. "Są to w większości roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana przez poprzedniego wykonawcę (Energopol Szczecin - PAP)" - podał Grzeszczuk. Wskazał, że elementem zamówienia są też zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi dojazdowe.

Dokończenie robót na obwodnicy po tym, jak GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Energopol w październiku ub.r., zostało podzielone na mniejsze przetargi. Najkorzystniejsze oferty zostały wybrane w przetargach na roboty drogowe i przetargu na roboty mostowe. Jak poinformowała GDDKiA, w trakcie są jeszcze pozostałe cztery przetargi – na roboty na węzłach, elementy BRD, zieleń i kanał technologiczny.

Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca 2020 r.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka