Akcjonariusze Selvity zdecydują 26 V o emisji do 2,38 mln akcji bez pp


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Selvity zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki zwołanym na 26 maja br. o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1,9 mln zł w drodze emisji do 2 384 245 nowych akcji serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł, z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka.
"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 12 776 983,2 zł do kwoty nie większej niż 14 684 379,2 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 1 907 396 zł. [...] Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 2 384 245 nowych akcji serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda" - czytamy w projektach uchwał.
W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji serii C, wskazano również.
"Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest uzasadnione koniecznością pozyskania przez spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju spółki, zgodnie ze strategią grupy kapitałowej spółki na lata 2020-2023" - podkreślono w opinii zarządu.
Wczoraj Selvita podała, że w celu realizacji strategii w okresie 2020-2023 planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 325-375 mln zł. Spółka część wydatków sfinansuje ze środków własnych i kredytów, planuje także pozyskać około 90 mln zł z bezprospektowej emisji akcji, stanowiących do 15% kapitału, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych.
Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).
(ISBnews)