BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH) podpisała aneksy do umów zawartych z mBankiem: umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt obrotowy, dotyczących finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding na łączną kwotę do 158,5 mln zł. Termin całkowitej spłaty kredytów został pwyznaczony na 26 czerwca 2020 r.
"Na mocy aneksów BAP i bank zgodnie postanowiły o zmianie uprzednio przyjętego terminu wdrożenia zmiany formy finansowania bieżącej działalności spółek z grupy kapitałowej emitenta z obecnej na program finansowania przy wykorzystaniu formuły vendor financing, co powinno nastąpić nie później niż w okresie dwóch miesięcy od daty podpisania aneksów, a także o ustaleniu warunków kontynuowania współpracy w okresie tychże dwóch miesięcy" - czytamy w komunikacie.
I tak, na czas niezbędny do osiągnięcia porozumienia w zakresie warunków nowej formy finansowania, w ww. umowach kredytowych wprowadzono szereg będących przedmiotem aneksów zmian, wśród których zawarte są następujące istotne postanowienia:
1) Aktualna kwota kredytu w rachunku bieżącym, tj. 88,5 mln zł, obowiązuje do 3 maja 2020 r. i 4 maja 2020 r. ulega zmianie do 20 mln zł, zaś aktualna kwota kredytu obrotowego, tj. 70 mln zł, obowiązuje do 3 maja 2020 r. i 4 maja 2020 r. ulega zmianie do 130 mln zł, wobec czego od 4 maja 2020 r. łączna kwota finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding wyniesie 150 mln zł;
2) Termin całkowitej spłaty kredytów został ustalony na 26 czerwca 2020 r.;
3) Na mocy aneksów postanowiono o utworzeniu dodatkowego zabezpieczenia spłaty należności banku z tytułu udzielonych kredytów w postaci zastawu finansowego na rachunkach bankowych BAP prowadzonych przez bank, wskazano również.
British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.
(ISBnews)