Parlamentarzyści zatwierdzili 15 kandydatów na ministrów, m.in. spraw wewnętrznych, obrony, finansów, energii elektrycznej i kilku innych kluczowych resortów. Siedmiu kandydatów, m.in. na stanowisko ministra spraw zagranicznych, zostało jednak odrzuconych, co oznacza, że Chadimi rozpocznie swoją kadencję bez pełnego składu rządu.

Chadimi był trzecią osobą desygnowaną na urząd szefa rządu w ciągu 10 tygodni. Postrzegany jest jako kandydat niezależny, bez partyjnego zaplecza politycznego, który będzie musiał zdobyć aprobatę potężnych ugrupowań religijnych dominujących w irackim parlamencie.

Prezydent Iraku Barham Salih, desygnując Chadimiego na premiera, podjął kolejną próbę doprowadzenia do zakończenia toczącego się od miesięcy konfliktu politycznego i społecznego, który 30 listopada zmusił urzędującego premiera Adila al-Mahdiego do złożenia dymisji. (PAP)