Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - spadł o 32,6 pkt tj. o 28 proc. m/m i wyniósł 218 pkt w kwietniu 2020 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Według Instytutu, tak dużą jednorazową redukcję liczby ofert w skali kraju notujemy po raz pierwszy od początku monitorowania rynku wakatów, tj. od 1999 r. Realny wzrost bezrobocia jest dopiero przed nami, zdaniem analityków.


"Analizując stan rynku wakatów od samego momentu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego należy zaznaczyć, że w przekroju całego kraju jest już ich o 40 proc. mniej, a obecne wartości oscylują się na poziomie zbliżonym do stycznia/lutego 2015 roku. Podobne wyniki notujemy w Wielkiej Brytanii, w której w tym samym okresie liczba wakatów spadła o 42 proc. Nieco łagodniejsze spadki wystąpiły w Austrii - 28 proc., Szwecji - 25 proc. oraz Holandii - 24 proc. Gorzej jest zaś w Australii, gdzie ofert jest już o 54 proc. mniej niż w lutym br." - czytamy w raporcie.


BIEC podał, że według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy negatywne, skutki globalnej pandemii objęły już 190 mln pracowników i przewiduje się wzrost tej liczby.


Biuro zaznaczyło, że rynek wakatów został najbardziej dotknięty w regionach o strukturze przemysłu zorientowanej na branże dostarczające rozwiązań dla turystyki i transportu, w także w samej turystyce.


W kwietniu 47 proc. wszystkich obserwowanych ofert w sposób bezpośredni umożliwiono potencjalnym pracownikom przeprowadzenie całego procesu rekrutacji w trybie zdalnym, co jest o 7 pkt proc. więcej niż przed miesiącem, podało BIEC.


Wzrósł również odsetek ofert, w których umożliwiano pracę zdalną. Spośród obserwowanych ofert w skali kraju odsetek ten wyniósł 5 proc..


"Spadek liczby wakatów w kwietniu dotyczył w największym stopniu ofert pracy fizycznej oraz dla tej absolwentów nauk społecznych i prawnych. Najmniejszą redukcję notujemy dla absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych" - czytamy w raporcie.


Wskazano, że w kwietniu w zawodach usługowych redukcja w największym stopniu dotknęła szeroko pojętą turystykę, w której spadek liczby wakatów w samym kwietniu był na poziomie 70 proc., zaś w relacji do lutego br. - 84 proc.


"W logistyce spadek liczby wakatów był na poziomie średniej krajowej. Wyjątkiem jest jednak transport, która to kategoria znalazła się wśród tych, w których spadek był najmniejszy, wynosząc (jedynie) 10 proc." - podano także.


Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

>>> Polecamy: Dług zamrożonej przez koronawirusa branży fizjoterapetycznej wynosi blisko 47 mln zł