ING BSK oczekuje spadku popytu na kredyty w II kw. i presji na marżę odsetkowąWarszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski ocenia, że popyt na kredyty w II kwartale będzie niższy zarówno w ujęciu rok do roku, jak i w skali kwartału, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Bank oczekuje także dalszej presji na marżę odsetkową netto.

"Popyt na kredyt w drugim kwartale musi być bardzo zmniejszony w stosunku do popytu na kredyt, który występował w II kw. ub. roku, czy nawet w I kwartale tego roku" - powiedział Bartkiewicz podczas wideokonferencji.

"Tak, będzie mniejszy, a co z kolejnymi kwartałami? Nie wiem. To zależy, jak głęboko będziemy wchodzić w układ recesyjny" - powiedział Bartkiewicz.

Wartość kredytów i pożyczek netto ING Banku Śląskiego na koniec I kwartału 2020 r. wyniosła 124,05 mld zł i była wyższa o 14% w skali roku. Portfel należności detalicznych wzrósł o 9,6 mld zł r/r oraz o 2,6 mld zł kw/kw do 51 mld zł. Portfel należności korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) wynosi 73,1 mld zł, czyli o 6 mld zł więcej r/r (+9% r/r).

Prezes poinformował, że liczba klientów indywidualnych, których wnioski o odroczenie płatności rat kredytów konsumpcyjnych bank zaakceptował wyniosła prawie 33 tys., a zdecydowana większość kredytów jest odroczona na 6 miesięcy.

W przypadku pożyczek hipotecznych jest to 6,2 tys. zaakceptowanych wniosków, co stanowi 3,5% portfela tych kredytów. Również zdecydowana większość to odroczenia na 6 miesięcy.

"W leasingu sytuacja jest specyficzna, ponieważ liczba wniosków jest większa niż liczba klientów, bo występują o odroczenie spłaty na każdą umowę oddzielnie. Liczba wniosków zaakceptowanych to ok. 12,3 tys." - powiedział także Bartkiewicz.

Jak poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk, w tym roku marża odsetkowa banku będzie pod presją m.in. ze względu na dwie obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

"Możemy spodziewać się dalszej presji na marżę odsetkową" - powiedziała Graczyk podczas wideokonferencji.

Skumulowana marża odsetkowa wyniosła 2,93% w I kw. wobec 2,94% rok wcześniej.

Wiceprezes wyjaśniła, że na spadek marży w I kw. wpłynęło szereg czynników - m.in. jeden dzień odsetkowy mniej w miesiącu, co oznacza obniżenie marży kwartalnej o 3 pkt bazowe, negatywny wpływ pierwszych efektów obniżki stóp procentowych przez RPP, a także zwiększenie w drugiej połowie marca inwestycji w papiery wartościowe.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)