Wraz z bezrobotnymi stanowi to łącznie 1,8 mln ludzi pobierających pomoc od państwa w związku z brakiem możliwości świadczenia pracy na normalnych warunkach.

Według opublikowanych we wtorek najnowszych danych austriackiej państwowej służby pośrednictwa pracy AMS (Arbeitsmarktservice Oesterreich), liczba bezrobotnych wynosi obecnie 503 tys., a wraz z osobami odbywającymi przeszkolenie zawodowe 550 tys.

Oba te wskaźniki od 13 kwietnia powoli, ale systematycznie spadają - po osiągnięciu wtedy swej kulminacji na poziomie odpowiednio 534 i 588 tys. Jak zaznaczyła Aschbacher, jest to przede wszystkim efekt wzrostu zatrudnienia w budownictwie. (PAP)