DataWalk miał wstępnie 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2020 r.Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - DataWalk odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,45 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Zarząd DataWalk podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych spółki oraz grupy kapitałowej za I kwartał 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi:

- jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 717 tys. zł, wobec 180 tys. zł w I kw. 2019 r, co stanowi wzrost o ok. 298%,

- jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 2 455 tys. zł, wobec 2 972 tys. zł w I kw. 2019 r., co stanowi ich zmniejszenie o 17%,

- jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -1 431 tys. zł, wobec -3 456 tys. zł w I kw. 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 59%,

- skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1 261 tys. zł, wobec 180 tys. zł w I kw. 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 600%,

- skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 4 889 tys. zł, wobec 2 934 tys. zł w I kw. 2019 r., co stanowi wzrost o 67%,

- skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -3 454 tys. zł, wobec -3 432 tys. zł w I kw. 2019 r., co stanowi wzrost straty o ok. 1%" - czytamy w komunikacie.

Na mniejszą jednostkową stratę netto w I kw. 2020 r., szczególny wpływ miały następujące czynniki: i) wzrost przychodów ze sprzedaży spółki; ii) obniżenie kosztów zakupu usług obcych, w szczególności od spółki zależnej od emitenta; iii) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r., a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów tego programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; a także iv) wzrost przychodów finansowych wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych, aktualizacji wartości inwestycji w jednostkach powiązanych oraz ujęcia odsetek od lokat bankowych, podano także.

"Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy w I kw. 2020 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji zakończonych prac rozwojowych dot. oprogramowania DataWalk; iv) wzrost kosztów usług obcych w spółce zależnej od emitenta, który był związany z rozwojem działalności w USA oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi; v) zakończenie programu motywacyjnego z dniem 31 grudnia 2019 r. w spółce, a w konsekwencji zaprzestanie ujmowania kosztów tego programu, które były wykazywane w pozostałych kosztach operacyjnych; a także vi) wzrost przychodów finansowych w grupie wynikający w szczególności z dodatnich różnic kursowych oraz ujęcia odsetek od lokat bankowych" - czytamy także.

Spółka zastrzegła, że są to wyniki wstępne, zaś dane ostateczne zostaną opublikowane 29 maja 2020 r.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)