Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Primetech odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,59 mln zł wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,16 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 68,59 mln zł rok wcześniej.

23 lipca 2019 r. spółka poinformowała o wygaszeniu działalności w obszarze obrotu węglem.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,79 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

(ISBnews)