Nowe przepisy, opublikowane w środę w Dzienniku Ustaw (BOE), celem jest niedopuszczenie, by “rezydujący w Hiszpanii cudzoziemcy byli pozostawieni w sytuacji nieuregulowanej prawem”.

W uzasadnieniu decyzji o wydłużeniu prawa do pobytu i pracy na terytorium Hiszpanii władze wyjaśniły, że opóźnienie procedur dotyczących imigrantów wynika z obowiązującego od 15 marca stanu zagrożenia epidemicznego, który sparaliżował pracę administracji publicznej.

Według nowych przepisów wydłużenie możliwości pobytu i pracy dla imigrantów dotyczy zarówno osób posiadających w Hiszpanii status stałego rezydenta, jak i posiadaczy pozwoleń na pobyt na okres krótszy niż 90 dni.

Pozwolenia na pobyt i pracę w Hiszpanii, które wygasły po połowie marca, zostaną zgodnie z nową regulacją wydłużone dla imigrantów o sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

W środę Kongres Deputowanyc (niższa izba hiszpańskiego parlamentu) zgodził się na zatwierdzenie proponowanego przez rząd wydłużenia stanu zagrożenia epidemicznego o piętnaście dni. Będzie on obowiązywał do 7 czerwca.

Marcin Zatyka (PAP)