PKP Cargo złoży wniosek o środki z tarczy antykryzysowej jeszcze w maju


Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - PKP Cargo zamierza do końca maja złożyć wniosek o środki w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, poinformował prezes Czesław Warsewicz.
"Chcemy wystąpić o tarczę, bo nasza działalność przewozowa była znacząco dotknięta. Szacujemy, że obniżenie przewozów o ok. 20% nas kwalifikuje. W najbliższych dniach sfinalizujemy i złożymy wniosek, na pewno w maju" - powiedział Warsewicz podczas wideokonferencji.
Podkreślił, że decyzja by skorzystać z tarczy pozwoli powrócić spółce na ścieżkę zysków w najbliższych miesiącach.
"Jest też drugi instrument - tarcza finansowa, który analizujemy. Jako instrument doraźny jest dostępny, patrzymy, czy to jest korzystne i potrzebne" - dodał Warsewicz.
Prezes poinformował także, że obok zamiaru skorzystania z tarczy antykryzysowej spółka kładzie duży nacisk na zarządzanie kosztami, choć duży udział kosztów stałych sprawia, iż trudno dostosować koszty w krótkim czasie. Ponadto spółka dostosowuje wielkość zatrudnienia. Jak poinformował Warsewicz, w I kw. br. liczba pracowników w PKP Cargo S.A. spadła o ok. 300.
"Pozytywne skutki zmniejszenia kosztów będziemy widzieli jeszcze w tym kwartale" - podsumował Warsewicz.
W połowie maja PKP Cargo zawarło odrębne porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, co umożliwi spółce ubieganie się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W następstwie zaistnienia światowej pandemii COVID-19, mając na uwadze ochronę miejsc pracy oraz szczególną sytuację związaną z epidemią i jej wpływem na wyniki spółki, strony porozumiały się w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników PKP Cargo o 10%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Jednocześnie pracownikom objętym obniżonym wymiarem czasu pracy będzie przysługiwało wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy, przy czym nie będzie mogło być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podało wcześniej Cargo.
7 maja spółka szacowała, że w okresie obowiązywania porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi uprawnionymi na podstawie ustawy antykryzysowej, wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może wynieść ok. 105 mln zł, natomiast wartość pomniejszonych kosztów wynagrodzeń, wynikająca z obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 10%, może wynieść ok. 23 mln zł.
PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)