Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Vivid Games ocenia, że w optymistycznym scenariuszu przyspieszone postępowanie układowe (PPU) może zakończyć się już we wrześniu, poinformował ISBtech prezes Remigiusz Kościelny. W jego ocenie, portfolio gier ma wysoki potencjał skalowania, a wzrost przychodów wskazuje na "otwartą drogę" do realizacji prognoz finansowych.
"Jesteśmy w trakcie przyśpieszonego postępowania układowego. Prace przebiegają sprawnie, a w optymistycznym scenariuszu cały proces może zakończyć się już we wrześniu. Z chwilą przyjęcia układu przez obligatariuszy problem obligacji serii A, który z pewnością w dużej mierze ciąży na kursie zostanie rozwiązany" - powiedział ISBtech Kościelny.
"Nie mamy w tej chwili żadnego innego zadłużenia, a wyniki poprawiają się od blisko roku. Myślę, że możemy powiedzieć, iż koniec kłopotów jest już bliski" - dodał prezes.
Vivid Games proponuje obligatariuszom spłatę całości wierzytelności wraz z należnymi odsetkami w 12 równych ratach wypłacanych co kwartał.
"Zrobiliśmy na każdym etapie to, co było możliwe, również teraz intensywnie pracujemy po to, aby rozpocząć spłatę wierzytelności najszybciej, jak to możliwe, tj. po uprawomocnieniu przyjętego układu. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż nawet pełna wypłata wierzytelności rozłożona w czasie nie jest propozycją, której oczekiwali obligatariusze, za co przepraszamy. Tym niemniej w zaistniałej sytuacji musimy dbać o interesy wszystkich stron - pracowników, akcjonariuszy i obligatariuszy. Rozłożenie zobowiązań na 3 lat umożliwi spłatę bez konieczności sięgania po zewnętrzne finansowanie, a jeśli sytuacja będzie dobra będziemy starać się spłacić pozostałe zobowiązania wcześniej" - wskazał Kościelny.
W jego ocenie, sytuacja finansowa spółki polepsza się z miesiąca na miesiąc.
"Wzrosty wynikają przede wszystkim z rozpoczęcia płatnego pozyskiwania użytkowników 'Real Boxing 2'. Przychody ze sprzedaży w kwietniu na tym tytule wzrosły 10-krotnie w stosunku do stycznia. Aktualnie pracujemy intensywnie nad dalszym rozwojem produktu w wielu obszarach, obserwujemy zwiększające się metryki co nas cieszy. Zrezygnowaliśmy również z idei wydania jednej dużej aktualizacji, pt. 'Real Boxing 2020', zamiast tego publikujemy wszystkie nowe usprawnienia na bieżąco - nawet dwa razy w miesiącu. Sytuacja wygląda na ustabilizowaną, kłopoty już za nami, a droga do realizacji prognoz za 2020 i ich dalszego wzrostu otwarta" - zaznaczył prezes.
W portoflio Vivid ma kolejne gry, które w ocenie Kościelnego, pokazują wysoki potencjał do skalowania - m.in. casualowy idler "Juice Farm", oraz mid-core'owy "Knights Fight 2".
"Portfolio powiększa się o wartościowe tytuły, komercjalizujemy je również coraz efektywniej poza platformą mobile, m.in. na Nintendo Switch. Druga połowa roku, z wyłączeniem kosztów marketingu (które się zwracają z zyskiem) będzie również lżejsza w zakresie kosztów, m.in. ze względu na istotny spadek zatrudnienia związany z rezygnacją z linii biznesowej Quasu" - dodał Kościelny.
Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.
Sebastian Gawłowski
(ISBnews/ISBtech.pl)