Jak wyjaśniła PAP szefowa resortu Marlena Maląg, "podczas cyklu spotkań przedstawicieli MRPiPS podsumowana zostanie realizacja wsparcia z tarczy antykryzysowej w poszczególnych województwach, a także porozmawiamy z przedstawicielami firm na temat pomocy, jaką otrzymują oraz o bieżącej sytuacji i potrzebach przedsiębiorców".

"Spotkamy się również z wojewodami. Chcemy bliżej przyjrzeć się sytuacji w regionach" – zapowiedziała Maląg.

W ramach spotkań, minister Marlena Maląg odwiedzi Wielkopolskę, wiceminister Stanisław Szwed – Śląsk, Alina Nowak – Opolszczyznę, a Anna Schmidt-Rodziewicz uda się z wizytą na Podkarpacie.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa-zlecenie, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.(PAP)

Reklama

Autor: Dorota Stelmaszczyk