"Według najnowszego raportu, sporządzonego przez ekspertów z Centrum im. Adama Smitha (CAS), Biura Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO BP oraz Panelu Badawczego Ariadna, koszt wychowania jednego dziecka wynosi od 200 do 225 tys. zł. Według cen z 2019 r. koszt utrzymania, przy założeniu, że rodzina ma dwoje dzieci do 18. roku życia, wyniósł 206 tys. zł na jedno dziecko (412 tys. zł na dwoje). Rok wcześniej, według raportu CAS, było to 390 tys. zł, zatem wzrost wyniósł 5,4 proc." - czytamy.

Dodano, że eksperci zastrzegają, iż obliczeń dokonano według danych za III kwartał 2019 r.

"Wzrost kosztów wychowania dziecka (do lat 18) w rodzinie trzyosobowej przez ostatnie pięć lat (2014–2019) oszacowano na 18,5 proc., zaś w czteroosobowej, czyli z dwójką dzieci – na 16,5 proc. Obliczono również, że koszty żywności, mieszkania, transportu, łączności i edukacji stanowią aż 82 proc. wszystkich wydatków związanych z wychowaniem dziecka" - napisano w artykule.

Największy udział, 30 proc., miały wydatki na żywność. Wydatki związane z mieszkaniem stanowiły 24 proc., na przejazdy i łączność - 17 proc., na wydatki związane z edukacją - 10 proc., zaś na zakup butów i odzieży - 6 proc.

Reklama

>>> Polecamy: Jak pandemia zmieni polską kulturę