Akcjonariusze Introl zdecydują 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy


Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Introl zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Introl postanawia zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 4 465 086,39 złote przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zysku w przyszłych okresach" - czytamy w projekcie uchwały.
Spółka uzasadnia, że z uwagi na stan epidemii COVID-19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, celowe jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej grupy kapitałowej Introl.
Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.
(ISBnews)